Advokatfirmaet Schwerdt– på papiret

15 års erfaring

Erfaring fra selskaper som Seadrill, Aker Solutions og Vetco-Gray, samt internasjonale advokatfirma, gir Schwerdt en spisskompetanse som kommer klientene til gode.

2 virkeområder

Med embetseksamen i juss fra Bergen og mastergrad i Int. Business fra London, har Schwerdt et fortrinn i å løse både juridiske og kommersielle utfordringer.


Endringer i selskapsstrukturen

Oppsett og endring i eier- og kapitalforhold i små og mellomstore bedrifter. M&A, transaksjoner, fisjoner & fusjoner.

I kjernen av virksomheten

Schwerdt kan, basert på kommersielle og juridiske hensyn, finne de beste løsninger for å sikre en forutsigbar og konfliktfri hverdag for kunden.

Synergi og vekselvirkninger

Med erfaring fra flere leverandørledd, evner Schwerdt å se de større sammenhenger og behov for sine klienter.

Stort kontaktnett

Oppgaver som faller utenfor Schwerdts ekspertiseområder kan løses via vårt nettverk av samarbeidspartnere.

Selskapsrett

Vi finner løsninger

Schwerdt bistår selskaper og aksjonærer med en rekke aksjerettslige og kontraktuelle utfordringer, herunder due diligence, kjøp og salg av aksjer, aksjonæravtaler, styrearbeid, aksjonærtvister og forhandlinger.

Kommersiell kontraktsrett

Avtaler, forhandling og konfliktløsning

Schwerdt har bred erfaring innen kontraktsrett spesielt innen olje & gas, M&A, aksjonæravtaler, forhandlinger og konfliktløsing.

Juridisk kompetanse kombinert med kommersiell forståelse gir gode resultater.

Arbeidsrett

Avtaler, opsjoner og tvisteløsning

Schwerdt bistår med tvisteløsning og rådgivning innen arbeidsrett, herunder arbeidsavtaler og opsjonsprogrammer.

Kontakt Schwerdt
Slik kontakter du Schwerdt

Ring eller send en e-post i dag

For å unngå at sensitiv informasjon lagres eller sendes over nett, foretrekker vi sikker skriftlig eller muntlig kontakt. Vennligst velg din foretrukne metode, og husk å ikke inkludere sensitive personopplysninger i e-post.

Ring til SchwerdtSend en e-post